Logga_13_nobg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lagutveckling
 

Hur lagutvecklar ni?


Expeditionärt Mindset
är förmågan att verka som enskild individ/grupp - oavsett storlek på uppgift 
Och med en begränsat support från omgivningen, ändå lyckas driva dig själv, medarbetarna och uppgiften framåt. 
Detta kräver förberedd personal, personal som vet företagets visioner, god utgående samt inkommande kommunikation från både chef och medarbetare, en förmåga att vara lyhörd, tydliga mål, samt chefens förmåga att ta beslut på dåligt underlag. 

Vårt mål är att ni utvecklat er förmåga att följsamt anpassa er oberoende av utmaningar samt skapat en vilja att agera effektivt som ett lag och i rätt tid. Det kommer kräva ert fulla fokus och ni kommer övas i en mängd situationer under tidspress och med dåligt beslutsunderlag.


Vår lagutveckling handlar om ledarskap, synen på din egna förmåga,
möjligheten att anpassa dig samt på vidden av risker som omger gruppen.

 

Vi kommer visa dig och ditt team vad det innebär att ha ett expeditionärt mindset.
Alla våra lagutvecklingar skräddarsys utefter er grupps behov - men vi utgår från kunskaper om lösningsfokuserad konflikthantering, ledarskap, konstruktiv kommunikation samt förändringsledning.
Vi tittar också närmare på teamets invanda beteenden, värderingar och normer, lärandet av varandra, arbetsplatskultur och företagets/gruppens mål.

Lagutveckla i historisk miljö - Karlsborgs Fästning - 1 dag 
Vi ger dig möjlighet att tillsammans med Konferenscenter Karlsborgs Fästning, lagutveckla i unik och fantastisk miljö.
Miljöer i byggnader som ingen nyttjat på mycket länge. Miljöer som ger inspiration, fantasi, ny historisk kunskap och förhoppningsvis ger er ett nytänkande som kan utveckla både er som arbetsgrupp och som arbetslag. 

Några hörnstenar för att skapa en bättre arbetsplatskultur handlar om att känna gemenskap, kunna samarbeta och kommunicera samt hantera konflikter. 
Vi genomför lagutvecklingsdagen i ett rotationssystem runt Karlsborgs Fästning där deltagarna besöker fem temastationer. Deltagarna löser även uppgifter längs sträckorna mellan stationerna. Vandringssträckorna och flera av lokalerna är av annorlunda karaktär och bidrar till att göra dagen minnesvärd. 
Pris per person: 1940 kr per person ex moms 
I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, samt lagutvecklingsmtrl 

Lagutveckla i Naturen 
Vi anser att naturen skapar alla förutsättningar för positiv inlärning och utveckling. I vår lagutveckling i naturen blandar vi teori med praktiska moment, utomhus. 

LAGUTVECKLING (0900 - 1700)
Antal: Minst 10 personer
Kostnad: Från 2 900 kr/pers ex moms
inkl lunch, fika och utvecklingsmaterial 


LAGUTVECKLING (Lunch till Lunch) 
Antal: Minst 10 personer
Kostnad: Från 4 800 kr/pers ex moms
inkl helpension i tältmiljö och utvecklingsmaterial 

 

Med ett bra team och människor som trivs i ert företag, kommer ni längre, når högre och utvecklar ett företag som har en fungerande helhet.

Företaget och organisationen tjänar på att identifiera och bejaka de faktorer som påverkar.
Vi hjälper er att hitta de surdegar som skapar osämja och ont i magen och istället skapar vi en hållbar arbetsplats som fokuserar på det friska och på sätt sänka sjuktalen och ni kommer att arbeta mer effektivt. 
Efter ni genomfört en lagutveckling med oss - är vår förhoppning att ni kommunicerar mer tydligt, har hittat flera gemensamma nämnare för gruppen, samt lärt er att dra nytta av varandras olikheter.
Men framförallt så kommer ni haft en väldigt rolig och utvecklande tid tillsammans.

Kontakta oss 
+46 70 - 851 05 93
info@expeditionary.se