Logga_13_nobg

Chefsträning 

Expeditionärt Mindset

är förmågan att verka som enskild individ/grupp - oavsett storlek på uppgift 
Och med en begränsad support från omgivningen, ändå lyckas driva dig själv, medarbetarna och uppgiften framåt. 
Detta kräver förberedd personal, personal som vet företagets visioner, god utgående samt inkommande kommunikation från både chef och medarbetare, en förmåga att vara lyhörd, tydliga mål, samt chefens förmåga att ta beslut på dåligt underlag. 

EXPEDITIONÄR CHEFSTRÄNING

CHEFSTRÄNING STEG 1
"Ta det du har och lär dig använda alla dina sidor och gör ditt bästa - i alla lägen". 
Vi utbildar dig i grunderna i chefsträning och ledarskap samt utvecklar ditt expeditionära mindset. Vårt mål är att ni utvecklat er förmåga att följsamt anpassa er oberoende av utmaningar samt skapat en vilja att agera effektivt och leverera i rätt tid. Det kommer kräva ert fulla fokus och ni kommer övas i en mängd situationer under tidspress och med dåligt beslutsunderlag.

Vi går igenom grundläggande teorier kring ledarskap, kommunikation, konflikthantering och vi pratar om de olika kommunikationsverktygen. 
Utbildning syftar också till att ge dig som kursdeltagare grundläggande kunskaper som du kan använda direkt in i din verksamhet, oavsett vilken roll du har. 
Vi kommer testa dina kunskaper med flera praktiskt prövande moment. 

Kursens Innehåll
Vilka är dina värderingar? - Utveckla dina sinnen och lita på dig själv - Hur tar du i när det bär emot? - Jag-budskap & medling - Gruppdynamik & grupprocesser - Kommunikation i vardag och i konflikter - Konflikthantering - Kommunikationsverktyg - Värdegrund- Hur hanterar du personer i grupp - Flera prövande praktiska moment

Prisuppgift: Från 17 300 kr/per person ex moms
Minsta antal: 10 personer
Antal dagar: 4
Där 1/2 dag förberedelser sker på er arbetsplats, därefter 3 dagars utbildning som följs av 1/2 dag återkoppling.  
Geografisk plats för utbildning:
Konferenscenter Karlsborgs Fästning - eller annat ort vid önskemål
Förkunskaper: inga

BÄTTRE CHEF

CHEFSTRÄNING STEG 2
Alla människor är olika - vi utbildar dig i ledande position att utvecklas för att lära dig hantera alla typer av personligheter och få personalen att växa. Om första delen i vår kursverksamhet, expeditionärt ledarskap, syftar till att utveckla dig som individ och lära dig se din egen kraft i din position. Då syftar denna kurs till att vidga denna sida hos dig själv och utveckla sinnet att främja andras arbetsinsats.

Om man ska ha möjligheten att bli en bättre chef - då måste man lyssna på sina medarbetare. Lyhördhet och konsten att lösa olika typer av konflikter är bara en del av vad en chef bör klara av, det gäller också att ge individer möjligheter att utvecklas.  

Vad kan jag som chef göra för att främja gruppens dynamik?
Vilken roll har jag som chef i en konflikt?
Hur kan jag utveckla dessa individer? 

Kursens Innehåll
Vilka är dina förhållningssätt, hur ser du på världen, människor, kunder, medarbetare? - Fatta beslut på dåligt beslutsunderlag - Leda okända människor under obekanta och tidvis svåra förhållanden. - Vilka är dina värderingar? - Vem vill du vara som ledare och stå för i ditt dagliga ledarskap - Personlig coachning under resans gång, samt två uppföljningstillfällen efter kursens slut - Flera prövande praktiska moment

Prisuppgift: Från 27 800 kr/per person ex moms
Minimiantal: 10 personer
Antal dagar: 3 + 2
Geografisk plats för utbildning:
Konferenscenter Karlsborgs Fästning - eller annat ort vid önskemål
Förkunskaper:
Steg 1 Expeditionärt ledarskap
En kostnad på 7 500 kr tillkommer om inte steg 1 är genomfört -
där vi besöker er arbetsplats och tillsammans med ett enkätunderlag skapar underlaget för den skräddarsydda kursen.

UTMANAS OCH UTVECKLAS

CHEFSTRÄNING STEG 3
För att utvecklas måste man utmanas. Denna kurs är till för dig som vill väva samman dina kunskaper från tidigare kurser och ta nästa steg mot ett bättre ledarskap. 

Kontakta oss för mer information

TOUGH LEADER

CHEFSTRÄNING STEG 4
Vi utbildar till dig att vara beredd att möta det oväntade, det svårhanterliga - det som gör dig till en ledare i toppen med förmåga att ta beslut. 

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss 
+46 70 - 851 05 93
info@expeditionary.se